Prof. Dr. Egidijus Kazanavičius

eka

Pristatome Įterptinių sistemų mokymams kviečiamą lektorių
Prof. Dr. Egidijų Kazanavičių

Dėstomi dalykai

Realaus laiko sistemos T120B111
Informacijos apdorojimo sistemos T120B137
Realaus laiko mikroprocesorinės sistemos T120B005
Taikomoji sisteminė įranga T120B011
Telekomonunikacijų informacinės technologijos T120B009
Objektiškai orientuotos telekomunikacijų sistemos T120B022
Realaus laiko sistemos T120M006

Mokslinė veikla

– informacijos ir signalų apdorojimo architektūrų ir algoritmų tyrimas realaus laiko ir įterptinėms sistemoms.

Egidijus Kazanavičius – technikos mokslų daktaras (1988 m. Kauno Politechnikos Institutas), profesorius (2004 m. Kauno Technologijos Universitetas).

Jo šiuo metu vykdomos veiklos mokslų sritis, kryptis ir šaka – Technologijos mokslai, 07T Informatikos Inžinerija, T120 Sistemų inžinerija, kompiuterių technologijos, T121 Signalų technologija.
Jis yra Kauno Technologijos Universiteto Informatikos fakulteto Kompiuterių katedros vedėjas, Realaus laiko kompiuterių sistemų centro direktorius, profesorius. Informatikos fakulteto tarybos narys, Technologinių Sistemų Diegimo Instituto mokslo tarybos narys, Eurogrupės „Partnership for Innovation“ narys. Nacionalinių technologijų platformų „Įterptinės sistemos“, „Visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektronikos“ tarybos pirmininko pavaduotojas mokslui, Europos technologijų platformos „Network and Electronic Media (NEM)“ narys.

Paskelbęs 87 mokslo darbus, tarp jų išleista mokslinė monografija, bendrasis vadovėlis, trys mokomosios knygos. Vadovauja (vadovavo) 4 doktarantams, yra (buvo) 8 doktarantūros komitetų narys, 5 doktorantai yra apgynę daktaro disertacijas.

· baigė kvalifikacijos kursus „Texas Instruments“ firmoje, turi darbo patirtį su šios firmos produktais virš 10 metų
· 1996 stažavosi Darmštadto Technikos Universiteto Mikroelektronikos centre
· 1996 stažavosi Londono City Universitete, DSP ir vaizdų apdorojimo centre
· 1997 m. stažavosi Kopenhagos Technikos Universteto Mikroelektronikos centre
· 1997 stažuotė Aalborgo universitete, Telekomunikacijų ir elektroninų sistemų institute.
· nuo 1998 kasmet stažavosi Aalborgo universitete, Signalų apdorojimo mokslo grupėje.
· 2000 – 2003 m. paskaitos „Duomenų apsauga“, „Sistemų specifikacija ir projektavimas“ Aalborgo Universitete pagal ERASMUS / SOCRATES projektą. Paruoštas Aalborgo Universitete paskaitų ciklas „Realaus laiko sistemų programavimas“

Pedagoginė veikla

Atsakingas už kompiuterinių sistemų inžinerijos specializacijos specialialistų paruošimą. 2001 m. įrangos atnaujinimo projektą atlikta Signalų apdorojimo laboratorijos plėtra. Jo vadovaujama laboratorija kuruoja mechatronikos specialybės studijas, veda modulius Informatikos, Telekomonikacijų, Statybos ir Architektūros fakultetams. Paruošti ir skaitomi mokymo dalykai bakalaurams, diplomuotiems inžinieriams ir magistrantams: informacijos apdorojimo sistemos, realaus laiko sistemos, mikroprocesorinės sistemos, signalų apdorojimo sistemos, skaimeninis signalų apdorojimas, kompiuterinių sistemų projektavimas, sistemų analizė, projektavimas ir administravimas, signalų teorija, mikroprocesorinė technika, telekomunikacijų informacinės technogijos. Skaitytos paskaitos Aalborgo Universitete, yra pasiuntęs 19 studentų studijoms į šį universitetą, šiuo metu studijuoja 8 studentų, 5 iš jų gautas finansavimas iš Danijos Karalystės Švietimo Ministerijos ir privačių kompanijų. Trys studentai baigė pilnas magistratūros ir įgijo Aalborgo Universiteto magistro laipsnius.