MSI organizuojamų mokymų su ESF parama tikslai

Europos socialinis fondas

Mokymų tikslas – skatinti mokslininkų, tyrėjų
kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą bei jų mobilumą

Mokymų dalyviams bus išduoti apmokymų pažymėjimai.
Sukurta mokymo medžiaga bus publikuojama internete ir panaudota interaktyviems tikslinės grupės mokymams.
Kiekvienuose mokymuose turėtų dalyvauti:

  • 25 (įterptinių sistemų mokslininkai ir tyrėjai);
  •    5 (VšĮ „MSI“ nariai).

Projekto pagrindinis uždavinys – „Skatinti mokslininkų, tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą bei jų mobilumą“.

1.2.1. ES Struktūrinių fondų bei Bendrosios programos projektų rengimo ir valdymo mokymai

Mokymų organizavimo paslaugai konkursą laimėjo VšĮ „Consensus Europae“.

1.2.2.*
Verslumo kompetencijų ugdymo, mokslo komercializavimas, patentavimo ir
įterptinių sistemų mokymai

Preliminariai (priklauso nuo dalyvių pasiskirstymo) numatoma, kad mokymai vyko Vilniuje ir kitai grupei – Kaune.

Ši veikla padės įgyvendinti projekto uždavinį „Skatinti mokslininkų, tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą bei jų mobilumą“.
Mokymų dalyviams bus išduoti apmokymų pažymėjimai.
Numatomas šios veiklos tęstinumas – po mokymų įterptinių sistemų mokslininkai bei tyrėjai galės sėkmingai taikyti įgytas verslumo, komercializavimo, patentavimo bei ĮS naujas žinias savo praktikoje.
Finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš pareiškėjo (MSI) lėšų, kadangi jie prižiūrės projekto vykdymą.

Mokymai vyko į keliais etapais (kursais):

1.2.2.1
Verslumo kompetencijų ugdymo mokymai

Mokymų organizavimo paslaugai konkursą laimėjo VšĮ „Edukacijos ir Tyrimų centras“.

1.2.2.2
Mokslo komercializavi mokymai.

Mokymų organizavimo paslaugai konkursą laimėjo VšĮ „Edukacijos ir Tyrimų centras“.

1.2.2.3
Patentavimo mokymai

Mokymų organizavimo paslaugai konkursą laimėjo VšĮ „Edukacijos ir Tyrimų centras“.

1.2.2.4
Įterptinių sistemų mokymai

Mokymų organizavimo paslaugai konkursą laimėjo VšĮ „Consensus Europae