Mokytasi patentavimo praktinių dalykų

Gruodžio 18–19 dienomis Lietuvos mokslininkų sąjungos patalpose Basanavičiaus g. 6, įvyko Mokslininkų sąjungos instituto kartu su VšĮ „Edukacijos ir tyrimo centru“ organizuoti mokymai, kurių tema – „Patentavimas. Praktiniai aspektai“. Tai tik vieni iš numatytų Europos socialinio fondo remiamo projekto „Mokslininkų vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas bei kompetencijų ugdymas“ NR. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-020 mokymų programos.
Visą mokymų programą galima rasti adresu .
Mokymų temas smulkiau galima rasti adresu.

akimirkos koliazas
Akimirkos iš „Patentavimai. Praktiniai aspektai“ (Gedimino Zemlicko nuotraukos)

Viena iš mokymų organizatorių, „Edukacijos ir tyrimo centro“ projektų vadovė Rimantė Ribačiauskaitė mano, kad patentavimo mokymai su pirmąja dalyvių grupe pavyko puikiai, taip, kaip ir buvo suplanuota.

Jaunas, tačiau itin kvalifikuotas dėstytojas Evaldas Pabrėžra  organizavo lekcijas diskusijų-paskaitos forma. Dalyviai pasirodė esantys išties aktyvūs. Ypač aktyvūs buvo jaunesni mokymų dalyviai – norėjo sužinoti apie viską ir iš karto. Aktyvus darbas vyko abi mokymų dienas tarsi nuovargio nė nebūta. Tradiciškai vyresnieji mokymų klausytojai diskusijose dalyvavo santūriau.

Patys mokymų organizatoriai nesitikėjo tokio didelio dalyvių susidomėjimo, rodos, ir taip aiškiu dalyku kaip patentavimai. Entuziazmą galima paaiškinti tuo, kad kiekvienas iš dalyvavusių mokymuose yra padaręs ir paruošęs forminti po išradimą ar net kelis ir nesiruošia sumažinti užsidegimo išradimų veikloje.

Buvo malonu matyti tokį aktyvių, kūrybingų protų koncentratą susirinkusį vienoje vietoje. Jiems bebendraujant per kavos pertraukėles užsimezgusios diskusijos, protų sinergija jei net ir nesugeneruos naujų išradimų iš karto, tai bent duos idėjų naujiems išradimams, paskatins sprendimus jau turimiems išradimams tobulinti.

Ypač malonu, kad be jaunųjų kūrėjų, dalyvavo ir tokie plačiai žinomi įterptinių sistemų, elektronikos srityje mokslininkai, kaip prof. Liudmila Nickelson, habil.dr. V.Gontis, prof. Audrius Čereška.

Kiti planuojami numatyti mokymai susiję su mokslo komercializavimu. Mokymų organizatoriai tikisi panašaus dalyvių susidomėjimo, kaip ir šių mokymų.

Parengė Gediminas Zemlickas