Mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos ugdymo mokymai

Europos socialinis fondas

Gerbiamieji,

VšĮ „Mokslininkų sąjungos institutas“ įgyvendina Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokslininkų vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas bei kompetencijų ugdymas“ nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-020
Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją.Daugiau...

Viena iš numatytų projekte veiklų yra mokslininkų ir tyrėjų kompetencijų ugdymo mokymai

Visų organizuojamų būsimų Mokymų tikslai čia. Visas Mokymu temas pristatome čia .

Mokymuose gali dalyvauti mokslininkai ir tyrėjai, kurių veikla atitinka LR mokslo ir studijų įstatyme numatytus apibrėžimus:

  • Tyrėjasaukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams.
  • Mokslininkastyrėjas, turintis mokslo laipsnį.

SVARBU: Maloniai prašome persiųsti kvietimą į mokymus mokslininkams ir tyrėjams bei tiems doktorantūros studentams , kuriems šios temos gali būti aktualios.

Reikalingi dokumentai:

Mokymuose gali dalyvauti visi mokslininkai ir tyrėjai, kuriuos domina atitinkamos mokymų temos, klausimai ir problemos bei norėtų įgyti daugiau praktinių žinių.
Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas įskaitant pietus ir kavos pertraukėles. Dalyvauti privaloma visose atitinkamo kurso mokymų dienose.
Norintys dalyvauti, turite registruotis užpildydami dalyvio anketos formą   Dalyvio_apklausos_anketa   ir atsiųsti ją el.paštu: mokymai@edtc.lt .

Prašytume dalyviams iš anksto pasirūpinti iš savo įstaigos padalinio  vadovo įsakymu, kad mokymų dienomis įstaiga siunčia į Mokslininkų ir tyrėjų kompetencijų ugdymo mokymus. Kitaip, pavėlavus, – bus sudėtinga gauti iš Jūsų įstaigos dalyvavimą pateisinančius dokumentus.

Įvykus mokymams, reikėtų pristatyt iš savo buhalterijos Pažyma apie DU forma , apie išmokėtą alyginimą mokymų dienomis, žiniaraščio patvirtintą kopiją, kur matytųsi, kad numatytomis dienomis jūs kėlėte kvalifikaciją.
Tai pagal projektą vadinasi „Projekto dalyvių išlaidos“ .

Pagal šio projekto nuostatas Stipendijos projekto dalyvių indėliu-išlaidomis neužskaitomos, tinka tiktai atlyginimai.

Pristačius dokumentus, dalyviams bus išduodami sertifikatai-pažymėjimai apie išklausytą kursą po kiekvienų mokymų.

paaiškinimas:

Mums yra būtina ši informaciją, pagrindžiant dalinį finansavimą už vykusius mokymus iš Europos Sąjungos fondų.
Jums nemokamus mokymus užtikrino tai, kad VšĮ „Mokslininkų sąjungos institutas“ vykdo projektą, kurio dalis yra mokymų kursai mokslininkams aktualiomis temomis.  Tačiau iš ESF gaunamos lėšos yra dalinės, tai reiškia, kad jiems teks įrodyti ir nuosavą indėlį į projektą, kurio dalimi  yra ir Jūsų darbo užmokestis, kurį jūs gavote iš savo darbovietės tomis dienomis, kai dalyvavote mokymuose.

Tai yra plačiai paplitusi praktika, tikime, kad dauguma jūsų, jeigu dalyvavote ES finansuojamuose renginiuose, jau esate susidūrę su šiais reikalavimais.

Daugiau...

arba :
EDTC, mokymai@edtc.lt         tel: (5) 261-49-08,
MSI,     Zenonas Jančys,        zenonas@lms.lt          tel: (5) 261 67 75