Išmanioji kulka pasirengusi palikti laboratoriją

ism kulka1

Sandia nacionalinės laboratorijos (Sandia National Laboratories, JAV) mokslininkai baigia kurti išmaniosios kulkos, valdomos lazerio spinduliu, prototipą.Tai bus pirmoji tokia kulka, turinti panašias autonomines skrydžio valdymo technologijas, kaip ir sparnuotosios raketos – mikroprocesorių, optinį sensorių ir valdomus sparnus, kontroliuojančius jos skrydį.

Infraraudonųjų spindulių lazeriu apšvietus taikinį, optinis sensorius seka nuo jo atspindėtą šviesą, perduodamas duomenis mikroprocesoriui, kuris apskaičiuoja trajektoriją ir atitinkamai koreguoja sparnų-stabilizatorių pasisukimo kampus. Tyrėjų teigimu, tokia kulka padidina šaulio taiklumą net 98 procentais, jei taikinys yra nutolęs nuo 1 iki 2 kilometrų.

ism_kulka1
Jiems pavyko išspręsti ir sudėtingas technines problemas – visų pirma, kad šūvio metu nesuirtų mikroprocesorius, optinis sensorius bei maitinimo elementas, nes kulkai išlekiant iš vamzdžio, ją veikia apkrova, šimtą dvidešimt tūkstančių stipresnė už Žemės traukos jėgą (120000 g), ir slėgis, siekiantis 344 megapaskalius.

Įdomu, kad prototipui sukurti buvo panaudotos ne karinės, o tik pramoninės technologijos ir laisvai prieinami mikroelektronikos komponentai. Pavyzdžiui, iridžio-galio arsenido optinis sensorius yra Japonijos įmonės „Hamamatsu“ gaminys, kuriam, inžinierių skaičiavimais, standartinis rankinis infraraudonasis lazerinis žymeklis bus net per ryškus. Sauso elektrolito maitinimo elementas „įsijungia“ šūvio metu ir teikia 5 milivatvalandžių energijos elektros srovę visą kulkos skrydžio laiką, maždaug 5 sekundes.

Tiesa, graižtviniai šautuvai, įsukantys kulką, šiam šoviniui nebetiks – išmanioji kulka skrisdama nesisuks, o jos skrydžio tikslumą užtikrins tik joje esančios įterptinės sistemos, šimtus kartų per sekundę siunčiančios koregavimo signalus stabilizatoriams.

Nuoroda: IEEE Spectrum http://spectrum.ieee.org/