ES Struktūrinių fondų bei Bendrosios programos projektų rengimo ir valdymo mokymai

Europos socialinis fondas

1.2.1. ES Struktūrinių fondų bei Bendrosios programos projektų rengimo ir valdymo mokymai

Mokymų organizavimo paslaugai konkursą laimėjo VšĮ „Consensus Europae“.

Šis projektas prisidės ir prie mokslininkų bendrųjų gebėjimų ugdymo.

Preliminarios mokymų temos:

  • ES paraiškų rengimas;
  • Bendrosios programos projektų rengimas;
  • ES projektų įgyvendinimas (administravimas);
  • Bendrosios programos įgyvendinimas (administravimas).

Preliminariai numatoma, kad mokymai vyks tik Vilniuje ir Kaune.

Bus surengti dviejų grupių (po 15 asmenų po tris dienas po 8 val.) iš viso  6 dienų trukmės mokymai.

2013-02-19, 20, 21 dienomis (neįvyks, mokymų data bus paskelbta atskirai) Vilniuje (Basanavičiaus 6, LMS),
2013-03-06, 07, 08  dienomis Kaune

Ši veikla padės įgyvendinti projekto uždavinį „Skatinti mokslininkų, tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą bei jų mobilumą“.
Numatomas šios veiklos tęstinumas – po mokymų įterptinių sistemų mokslininkai bus įgavę žinių bei informacijos apie projektų rengimą, to dėka galės sėkmingai dalyvauti tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose projektuose, kuriais bus užtikrintas MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas.
Finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš pareiškėjo (MSI)  lėšų, kadangi jie prižiūrės projekto vykdymą.