Svetainė patentų teisių pardavėjams ir pirkėjams

patentai

2015 metų pavasarį pradėjo veikti Lietuvos technikos bibliotekoje (LTB) sukurta interneto svetainė „Patentų rinka“ (www.patenturinka.lt). Tuo siekiama aktyvinti prekybą intelektine nuosavybe tarp įmonių, universitetų bei atskirų išradėjų, taip prisidedant prie technologijų perdavimo proceso skatinimo ir inovacijų plėtros. Svetainė „Patentų rinka“ yra patogus būdas susisiekti patentų pirkėjams ir pardavėjams, o išradėjams – gera vieta parduoti bei reklamuoti savo išradimus daugeliui potencialių pirkėjų vienu metu.patentai
Naudodamiesi šia nemokama paslauga patentų savininkai gali paskelbti informaciją apie savo išradimų patentus, kuriuos jie ketina parduoti (perduoti teises) arba licencijuoti. Perduodamas patento teises kitam asmeniui, patento savininkas gautas lėšas gali panaudoti kitur, pvz., moksliniuose tyrimuose ar kurdamas naujus išradimus. Kitas būdas siekiant komercinti išradimą yra licencijos suteikimas – leidimas naudotis savo patento teise už licencijos mokesčius.
Patentų savininkai, paskelbę informaciją apie išradimus, taip pat galės rasti verslo partnerių bendros įmonės steigimui įgyvendinti išradimą, pardavimams vykdyti, sudaryti  franšizės sutartį ir kt.
„Patentų rinkos“ svetainės lankytojai – verslininkai, tyrėjai, inovacijų vadybininkai – gali susipažinti su prekybos sąraše esančiais išradimais ir apsispręsti dėl jų patentų teisių ar licencijų įsigijimo. Įsigydamos jau sukurtą išradimą įmonės sutaupo laiką, kuris būtų naudojamas tyrimams, bei lėšas tam tikros specializacijos darbuotojams samdyti ar profesionalams apmokėti už darbus.
Prieš derantis dėl patento pardavimo patartina pasikonsultuoti su teisininku arba patentiniu patikėtiniu, turinčiu intelektinės nuosavybės licencinių sutarčių sudarymo patirties.

Nuoroda: www.patenturinka.lt

Lietuvos technikos biblioteka
Patentinės informacijos centras