Edgaras Leichteris

L2550099

Dr. Edgaras Leichteris
Edgaras Leichteris yra asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius. Nuo 2008 m. Edgaras yra visuomeninis LR Ministro Pirmininko konsultantas žinių ekonomikos klausimais, nuo 2010 m. Valstybės pažangos tarybos narys.
Leichter file54832119_65aee679Edgaras Leichteris kaip ekspertas dalyvauja su žinių ekonomika, verslo ir mokslo bendradarbiavimu, kūrybiškumo ir verslumo skatinimu, inovacijomis, mokslo populiarinimu susijusiuose projektuose, yra daugelio mokslinių tyrimų ir galimybių studijų rengėjas bei konsultantas.
Lietuvos mokslo ir studijų ateities įžvalgoje Edgaras Leichteris dalyvavo kaip „Lietuvos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų sistema ir žinių srautai“ ekspertų darbo grupės vadovas. Paimta iš http://www.moksliojilietuva.lt

****

El. paštas: edgaras@zef.lt
Tel. (8 5) 274 5420  Edgaras Leichteris 1999 m. baigė Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, o 2002 m. – Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokyklą. Teisininko ir vadybininko kvalifikacija jam leido sėkmingai gilintis į kompleksinių problemų sprendimą, iš kurių vertingiausia patirtis buvo įgyta dirbant VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje kuriant kokybės valdymo sistemą, sprendžiant ES paramos programų administravimo klausimus, tobulinant valdymo procesus įstaigoje. Edgaras Leichteris taip pat yra Lietuvos projektų vadybos asociacijos narys bei skaito projektų valdymo paskaitas Lietuvos viešo administravimo institute. Šiuo metu Edgaras Leichteris vadovauja asociacijai „Žinių ekonomikos forumas“. Dominančios sritys: žinių ekonomikos plėtra, inovacijų tinklų, mokslo ir technologijų parkų, integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimas ir plėtra, valstybės strateginis valdymas, administracinės naštos verslui mažinimas, ES SF paramos valdymo tobulinimas, verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimas. Edgaras Leichteris aktyviai dalyvauja daugelyje ministerijų ir Vyriausybės darbo grupių bei komitetų, kurie sprendžia aukščiau paminėtus klausimus.Edgaras_Leichteris_120120502115047

Paimta iš:
http://www.egov.lt