Domenų ribos – informacijos naujos laikmenos

domainwallsa

Kurdami vis mažesnius prietaisus, kurie gali būti naudojami kaip duomenų saugojimo sistemos ir nauji jutikliai, Johannes Gutenberg universiteto Maince (JGU) fizikai tyrė tiesiogiai kontroliuodami įmagnetinimo dinamikos procesus magnetiniuose nanovielose (nanowires). Tyrimo rezultatai atvėrė kelią tolesnėms paieškoms nanomagnetizmo srityje.

domainwallsa
Feromagnetinis žiedas, vaizdas gautas naudojant skenavimą elektroniniu mikroskopu : Įmagnetinimas (juodai/baltas kontrastas) prabėga išilgai žiedo ir formuoja dvi domeno sieneles. Vaizdas paimtas iš: André Bisig, Institute of Physics, Johannes Gutenberg University Main

 Mažos magnetinių domenų sienų struktūros nanovielose gali būti naudojamos  informaciją saugojimui, taip pat gali būti naudojamos kaip kampo jutikliai. Pirmieji jutikliai, besiremiantys magnetinių domenų sienelių procesais, buvo sukurti ir jau pritaikyti technologijai. Pristatomi rezultatai yra pirmasis eksperimentiškai įrašytas tiesioginis vaizdas teoriškai numatytų koreliacijų tarp magnetinio sukinio struktūrų ir sienelių greičio. Naujai atrastos savybės gali būti pritaikytos būsimoms informacinėms technologijoms.

Daugiau apie tai: A. Bisig et al., Correlation between spin structure oscillations and domain wall velocities, Nature Communications, 4:2328, 27. August 2013, DOI: 10.1038/ncomms3328

Paruošta pagal : http://phys.org/news/2013-09-domain-walls-storage-medium.html