Aurimas Pautienius

AurimasPautienius

Lietuvos projektų vadybos asociacijos direktorius, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius. Specializuojasi programų valdymo ir strategijos įgyvendinimo (projektų, programų, projektų portfelio valdymo), ES paramos programų ir projektų vertinimo srityse. Aurimas Pautienius šiose sferose yra įgijęs ilgametę praktinę patirtį.

Nuo 2010 m. dirbo Lietuvos verslo paramos agentūroje, taip pat ilgus metus dirbo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamente.

Aurimas Pautienius
Aurimas Pautienius

Turi puikius programų ir projektų valdymo bei stebėsenos gebėjimus: koordinavo keletą ES struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo veiksmų programų ir kt. priemonių įgyvendinimą, bendradarbiaujant su LR Finansų ministerija, Centrine projektų valdymo agentūra, Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru ir kt.

Buvo Lietuvos Respublikos derybų delegacijos narys dėl Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir kt. veiksmų programų mokslo direktoratais Briuselyje (Belgija), taip pat dėl Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento su EK Regioninės plėtros, Užimtumo ir lygių galimybių direktoratais Briuselyje (Belgija). Atstovavo Švietimo ir mokslo ministerijai Lietuvos Europos Sąjungos 6-osios bendrosios programos specialiosios programos “Mokslas ir visuomenė” komitete bei buvo paskirtas ekspertu Europos Sąjungos 5-osios bendrosios programos informacijos ir komunikacijos klausimais. Lektorius yra profesionalus įvairių ES fondų paraiškų vertintojas.

Viešosios politikos tvarumas priklauso nuo orientacijos į Lietuvos ir Europos Sąjungos prioritetus, sinergijos tarp programų, ekspertinių ir projektinių gebėjimų, investicijų rezultatų sklaidos, formalaus, informalaus ir neformalaus švietimo saitų, mokslo intervencijų papildomumo transnacionalinėms programoms. Esami ES paramos projektų vertinimo tyrimai nepakankamos kokybės, retrospektyvinio pobūdžio, nepateikia rekomendacijų ir veiksmų logikos, neatitinka EK vertinimo metodinių reikalavimų arba neprilygsta EK analogiškiems dokumentams vertinant ES transnacionalines programas, neatspindi strateginių interesų, o paprastai vertinimo ataskaitos nėra taikomojo pobūdžio.

Mokymuose su dalyviais bus aptariamos ES struktūrinės paramos programų projektų ir ES bendrijos iniciatyvų ir transnacionalinių programų projektų valdymo kokybės problemos ir iššūkiai, aptartos išmoktos pamokos 2007-2013 m. Bus pristatytos naujos ES finansinės perspektyvos galimybės, pristatyti pagrindiniai tarptautiniai projektų valdymo standartai.